Impressum

mobiPaY je brand u vlasništvu tvrtke NTH Mobile d.o.o. (www.nth-mobile.com).
Prigovori i upiti o mobiPaY usluzi mogu se poslati na adresu mobipay.hr@silverlines.info ili telefonski na broj 01/6388199.

Generalni podaci o tvrtki:

Ime tvrtke NTH Mobile društvo s ograničenom odgovornošću za usluge
NTH Mobile d.o.o.
Sjedište Međimurska 28
42000 Varaždin
OIB 12385860076
Sud upisa Trgovački sud u Varaždinu
Broj upisa na sudu 070096612
Ime banke i sjedište Zagrebačka banka d.d., Paromlinska 2, Zagreb
Broj računa HR51 2360 0001 1022 8077 7
Iznos temeljnog kapitala 1.666.800,00 HRK, uplaćen u cijelosti
Ime člana uprave Zvonko Ljutić, direktor