mobiPaY uvjeti korištenja

Ova web stranica je prvenstveno namijenjena Potrošačima da bi ih informirala o mobiPaY usluzi.

 1. Općenito
  1. mobiPaY je SMS platna usluga specijalizirana za mikro plaćanja (detalji dalje u tekstu članka 4.) u Republici Hrvatskoj. Omogućuje Potrošačima da slanjem SMS poruke putem svog mobilnog telefonskog računa plate proizvode i usluge u nekoj online trgovini.
  2. mobiPaY predstavlja samo simboličko marketinško ime platne usluge koja je u vlasništvu tvrtke NTH Mobile d.o.o.
  3. Ovim Uvjetima korištenja usluge mobiPaY (dalje u tekstu: Uvjeti) uređuju se odnosi između NTH Mobile d.o.o., OIB: 12385860076, 42 000 Varaždin, Međimurska 28 (dalje u tekstu: Pružatelj platne usluge) s jedne strane te vlasnika mobilnih prepaid ili postpaid računa korištenih za kupnju mobiPaY uslugom (dalje u tekstu: Potrošači) s druge strane.
  4. Prvim podnošenjem naloga za izvršenje platne transakcije za uslugu mobiPaY, Potrošač prihvaća ove Uvjete, kao i druge interne akte Pružatelja platne usluge na koje se ovi Uvjeti pozivaju.
 2. mobiPaY Potrošači
  1. Korištenje mobiPaY platne usluge je dostupno Potrošačima mobilnih mreža A1, HT, Simpa i BonBon i to samo u online trgovinama koje imaju ugovorenu partnersku suradnju s Pružateljem platne usluge.
  2. Naplata proizvoda i usluga ugovornih partnera putem usluge mobiPaY za sve Potrošače vrši se terećenjem mobilnog računa Potrošača kod pripadajućeg mobilnog operatora.
  3. Potrošačima čiji iznos na računu nije dovoljan za plaćanje proizvoda i usluga te naknade za korištenje platne usluge, transakcija plaćanja neće biti provedena, odnosno ista će biti odbijena.
  4. Potrošačima kojima je iz nekog razloga na njihovom mobilnom računu onemogućeno korištenje elektroničkog novca i platnih usluga neće biti dozvoljeno korištenje usluge.
  5. Iznos potreban za plaćanje proizvoda i usluga će kod prepaid Potrošača mobilnih operatora biti naplaćen trenutno i umanjen sa trenutnog stanja računa, dok će kod postpaid Potrošača isti biti naplaćen i vidljiv na kraju obračunskog mjeseca u isporučenom računu operatora za mobilne usluge.
 3. Proces Plaćanja
  1. Potrošač plaća proizvode i usluge na sljedeći način: – slanjem SMS poruke s odgovarajućom ključnom riječi (kôdom) na kratki broj pojedine usluge.
  2. Potrošač prima potvrdu plaćanja u obliku SMS poruke na svoj mobilni telefon s podacima o:
   1. Datumu provođenja transakcije
   2. Broju narudžbe
   3. Naplaćenom iznosu
   4. Online trgovini
   5. Broju transakcije
   6. Iznosu naknade za plaćanje
  3. U slučaju nemogućnosti provođenja transakcije iz bilo kojeg drugog razloga, ista će biti stornirana te Potrošaču neće biti terećen njegov račun o čemu će biti obaviješten SMS porukom.
 4. Cijene i ograničenja
  1. Ukupna cijena koštanja kupljenih proizvoda i usluga je jednaka onoj prezentiranoj u online trgovini uvećanoj za naknadu platne transakcije.
  2. Cijena kupljenih proizvoda i usluga je utvrđena cjenikom pojedine trgovine, dok je naknada za izvršenu platnu transakciju utvrđena važećim cjenikom pojedinog mobilnog operatora.
  3. Iznos cijene proizvoda i usluga te naknada za plaćanje teretit će račun Potrošača samo u slučaju uspješno provedene transakcije.
  4. Maksimalan iznos plaćanja po transakciji za sve HT, Simpa i BonBon potrošače je 31 EUR, odnosno 30 EUR za sve A1 potrošače, dok su ograničenja ukupne potrošnje (dnevne, tjedne, mjesečne…) pojedinačno definirane u ugovoru Potrošača s vlastitim mobilnim operatorom.
 5. Prava potrošača u korištenju platnih usluga
  Europska komisija objavila je standardiziranu elektroničku brošuru za sve države članice u kojoj se navode temeljna prava potrošača koja proizlaze iz Direktive o platnim uslugama (PSD2) i povezanog prava Unije. Republika Hrvatska navedenu je Direktivu prenijela u Zakon o platnom prometu.

  Brošura o pravima potrošača u korištenju platnih usluga

 6. Ugovorni partneri (trgovine) – Korisnici platnih usluga
  1. Svaka trgovina koja želi naplaćivati svoje proizvode i usluge putem mobiPaY-a mora imati potpisan ugovor o partnerskoj suradnji s Pružateljem platne usluge.
  2. Za korištenje proizvoda i usluga ugovornih partnera, uključujući i rješavanje pritužbi Potrošača vezanih za pružanje usluga izvan opsega naplate usluga, u potpunosti je odgovoran ugovorni partner.
  3. Pružatelj platne usluge neće biti odgovoran vratiti Potrošaču naplaćeni iznos za pružene usluge ugovornog partnera. U slučaju potrebe za povratom naplaćenog iznosa, ugovorni partner će vratiti isti Potrošaču o svome trošku.
 7. Podnošenje prigovora
  Pružatelj platne usluge osigurava nazdor i sprječavanje prijevara i neautoriziranih transakcija. Pružatelj platne usluge koristi sigurnu autorizaciju transakcije, limite potrošnje, kontrolu i analizu potrošnje te ima službu za podršku Potrošačima  koja prima obavijesti o neautoriziranim platnim transakcijama i rješava reklamacije u slučaju spornih transakcija.
  Prigovori i upiti o mobiPaY usluzi mogu se poslati na adresu mobipay.hr@silverlines.info ili telefonski na broj 01/6388199.
 8. Ostalo
  1. Službena web stranica usluge je mobipay.hr, na njoj Potrošač može pronaći sve relevantne informacije o usluzi, uvjeti korištenja web stranice se mogu pročitati  ovdje.
  2. Pružatelj platne usluge zadržava pravo izmjene Uvjeta usluge o čemu će Potrošač biti obaviješten putem službene web stranice ili na drugi način u skladu s propisima.
  3. Ovi Uvjeti su dostupni na službenim internetskim stranicama www.mobipay.hr, te na pisani zahtjev Potrošača na e-mail adresu: podrska@mobipay.hr ili na adresu: NTH Mobile d.o.o., 42 000 Varaždin, Međimurska 28.

Uvjeti se primjenjuju od 01.01.2019. godine.